Ж.А.Б.А. (Жахливо Академічна Блискуча Атестація) в Одеському літературному музеї

Всесвіт «Гаррі Поттер» Дж. К. Роулінг продовжує розширюватися, що дозволяє й досі черпати звідти натхнення. Одеський літературний музей пропонує вам розповідь/лекцію про можливі прототипи з відомої нам міфології магічних істот та атрибутів магії.
На початку, як належить, Ви пройдете розподіл на два факультети – Слізерін та Гріфіндор. Далі на Вас чекає невелика лекція від “професора” Свірської. А після лекції Ви пройдете «Ж.А.Б.А.» – Жахливо Академічну Блискучу Атестацію – на знання поттеріани.
Переможець-факультет отримує приз.
*   *   *
Вселенная «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг продолжает расширяться, что позволяет и по сей день черпать оттуда вдохновение. Одесский литературный музей предлагает вам рассказ/лекцию о возможных прототипах из известной нам мифологии магических существ и атрибутов магии.
В начале, как полагается, Вы пройдёте распределение на два факультета – Слизерин и Гриффиндор. Далее Вас ждёт небольшая лекция от “профессора” Свирской. А после лекции Вы пройдете «Ж.А.Б.А.» – Жутко Академическую Блестящую Аттестацию – на знание поттерианы.
Победивший факультет получает приз.