Видання Одеського літературного музею

Видання Одеського літературного музею

Та за участю музею

Одеський державний літературний музей: Путівник. – Одеса: Маяк, 1986. – 144 с.: iл. – Наклад 50000 прим.

Атлас Доротея. Стара Одеса, її друзі та недруги / Упоряд. Л.В. Майборода, Г.В. Закіпна; комент. Г.Г. Семикіної. – М.: Ласмi, 1992. – 208 с.: іл. – Наклад 30 000 прим.

Книжкові обкладинки художника Михайла Жука: Кат. вист. / Упоряд. О. Лагутенко,

С. Лущик. – Одеса: ОДЛМ, 1995. – 56 с.: іл. – Наклад 100 прим.

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. и публ. – Вип. 1. – Одеса: Афіна, 1997. – 240 с.: іл. –

Наклад не зазначений.

Закоханий Валентин. Закоханий у Валентину / Упоряд. О. Яворська, Л. Алескерова. –

Одеса: ОКФА, 1998. – 160 с.: іл. – Наклад 1000.

Крандієвська-Толстая Наталя. Світло самотнє / Упоряд. Є. Голубовський, О. Яворська.

– Одеса: Друк, 1999. – 96 с.: iл. – Наклад 100 прим.  – Спільно з Всесвітнім клубом одеситів.

Одеса – Костянтину Паустовському: Библіогр. вказівник. – Вип. 1 (1993-1999 рр.)

/ Упоряд. С.К. Кузнєцова. – Одеса, 1999. – 45 с. – Наклад не зазначений.

— Одеса – О. Пушкіну: 200-річчю О.С. Пушкіна присвячується: Зб. ст. / Упоряд.

Р.І. Бродавко. – Одеса: Принт Мастер, 1999. – 160 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Інбер Віра. Квіти на асфальті / Упоряд. Є. Голубовський, О. Яворська. – Одеса: Друк,

  1. – 92 с.: іл. – Наклад 150 прим. – Спільно з Всесвітнім клубом одеситів.

Фіолетов Анатолій. Про коней простого звання / Упоряд. Є. Голубовський. – Одеса:

Друк, 2000. – 96 с.: іл. – Наклад 100 прим.  – Спільно з Всесвітнім клубом одеситів.

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 2. – Одеса: Друк, 2001. – 336 с.: іл. – Наклад 700 прим. 

Де обривається Росія… / Упоряд. О. Таубеншлак, О. Яворська. – Одеса: Optimum,

  1. – 492 с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з товариством «Меморіал».

Розповіді про музей: Зб. нарисів. – Одеса: ПЛАСКЕ, 2002. – 200 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Ільф Ілля. Подорож до Одеси / Упоряд. О.І. Ільф; комент. О.І. Ільф, О.Л. Яворської, Р. Александрова. – Одеса: Optimum, 2002. – 206 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Подорож до Одеси: Ільф О.І. Ілля Ільф в Одесі. 1897-1922; Ільф Ілля. Оповідання та фейлетони / Упоряд. О.І. Ільф. – Одеса: ПЛАСКЕ, 2004. – 368 с.: іл. – Наклад 2000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Бабаджан Веніамін. З творчої спадщини: В 2 т. / Упоряд. С.3. Лущик, О.Л. Яворська. – Одеса: Optimum, 2004. – 584 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Фоогд-Стоянова Т. Згадуючи Володимира Олексійовича Пяста / Пяст В. Дев’ятнадцять листів / Упоряд. А. Полторацька, О. Мальцева. – Одеса: Друк, 2004. – 120 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 3. – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2004. –

Ч. 1. – 264 с.: іл.; Ч. 2. – 368 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Каракіна О., Самойлова Т., Іщенко А. Прогулянка Одесою: Путівник. – Київ: Балтія-Друк, 2004. – 144 с.: іл.

Славетний друкар Одеси: Каталог українських видань одеського видавця Є.І. Фесенка

/ Уклад. Г. Закiпна, Т. Максим’юк. – Одеса: КП Одеська міська друкарня, 2005. –

48 с.: іл. – Наклад 500 прим.

Паустовський К. Поручик Лермонтов: П’єса: До 190-ліття з дню народження М.Ю. Лермонтова. – Одеса: Поліс, 2004. – 72 с. – Наклад 100 прим. 

Каракіна О., Мисюк А., Розенбойм А. Путівник по єврейській Одесі. – Одеса: Мігдаль, 2006. – 88 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Каракіна О. Слідами Південно-Заходу. – Новосибірськ: Свиньїн та сини, 2006. – 236 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Одеська старовина: Нариси одеських краєзнавців ХІХ століття / Упоряд. Т. Щурова, О. Яворська. – Одеса: Optimum, 2006. – 232 с.: іл. – Наклад 500 прим. 

Вигель Ф. Записки / Упоряд. А. Полторацька. – Одеса: Optimum, 2006. – 176 с.: іл. –

Наклад 500 прим. 

«Свою Україну любіть»: Каталог Шевченкініани / Упоряд.: Г. Закiпна, Л. Майборода. –

К.: Мистецтво, 2004. – 52 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Яворська О. Забуті і знамениті. – Одеса: Optimum, 2006. – 236 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Музейники сміються: До тридцятиріччя Одеського літературного музею / Упоряд. Л. Алескерова, Т. Ліптуга. – Одеса: Зодіак, 2007. –224 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Кірсанов до Кірсанова / Упоряд. О. Яворська, Є. Голубовський. – Одеса: Зодіак, 2007. –

176 с.: іл. – Наклад 100 прим.  – Спільно з Всесвітнім клубом одеситів.

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 4. – Одеса: Моряк, 2007. – 416 с.: іл. –

Наклад 1000 прим. 

Яворська О. Осколки. – Одеса: Optimum, 2008. – 182 с.: іл. – Наклад 300 прим. 

Фазіні: 1893-1944 / Упоряд. О. Ільф; Авт. ст.: О. Ільф, І. Кричевський, О. Яворська. – Москва: РепроЦЕНТР М, 2008. – 280 с.: іл. – Наклад 350 прим. 

Сімейний альбом одеського видавця Є.І. Фесенка / Упоряд. Г.В. Закіпна, Л.В. Майборода. – Одеса: Міська типографія, 2008. – 316 с.: іл. – Наклад 500 прим. 

Каракіна О. Гуляємо Одесою. – Одеса: Optimum, 2009. – 318 с.: іл. – Наклад 200 прим. 

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 5. – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2009. – 416 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Південна столиця: Одеса першої половини ХІХ століття в літературних і краєзнавчих джерелах, мемуарах, щоденниках, листах / Авт. проєкту В.Ю. Крук; Упоряд. и авт. ком.: А.І. Божко, Г.В. Закіпна, Л.А. Мельниченко, Г.Г. Семикіна. – Одеса; М.: Локид Премиум; Локід Пресс, 2009. – 598 с.: іл. – Наклад не зазначений.

Гехт С. Вибране: Вірші, проза, спогади / Упоряд. О.Л. Яворська – Одеса: Optimum, 2010. – 432 с.: іл. – Наклад 200 прим. 

Мисюк А. Куди б вас послав класик. – Одеса: Мігдаль, 2010. – 295 с. – Наклад 600 прим. 

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 6. – Одеса: Сімекс-Принт, 2011. – Ч. 1. – 424 с.: іл.; Ч. 2. – 392 с.: іл. – Наклад 500 прим. 

— Шишова З. Сильніше за любов і смерть: Вірші, спогади, листи / Упоряд. Д. Лосєв,вступ. стаття, комент.: О.Л. Яворська. – Феодосія; М.: Видавничий будинок Коктебель, 2011. – 304 с.: іл. – Наклад 800 прим. 

Повернення авангарду: Матеріали міжнародної наукової конференції (1–4 червня 2004. Одеса) / Упоряд. О.Ю. Парніс, О.Л. Яворська – Одеса: Вид. центр Delux, – 2012. – 416 с.: іл. – Наклад 300 прим.  – Спільно з фондом Харджиєва-Чаги, Амстердам.

Оповідання про музей. – Частина II: Зб. нарисів: До 35-ліття Одеського літературного музею – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2012. – 288 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Паустовський К. Час великих очікувань: Розповіді, щоденники, листи. Серія ≪Одеська бібліотека≫ / Упоряд., вступ. стаття: О.Л. Яворська – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2012. – 486с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Під зіркою Паустовського: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-й річниці публікації повісті К.Г. Паустовського ≪Чорне море≫ (6-11 листопада 2006, Одеса). Перша міжнародна конференція студентів «Паустовські читання 2007», присвячена 115 річниці від дня народження К.Г. Паустовського (5-7 жовтня 2007, Одеса). – Одеса, 2012. – 192 с. – Наклад – 500 прим. 

Кузнєцова С. Костянтин Паустовський: перетворені відображення. До 120-річчя з дня народження К.Г. Паустовського. – Одеса: Друкарський будинок, 2012. – 328 с. – Тираж

100 прим. 

Одеса – Костянтину Паустовському: Бібліогр. вказівник – Вип. 2 (1999-2012 гг.)

/ Упоряд. С.К. Кузнєцова. – Одеса, 2012. – 128 с. – Наклад не зазначений.

Дорошевич В.  Одеса, одесити і одеситки: Фейлетони. Спогади про В.М. Дорошевича. Серія Одеська бібліотека / Упоряд. Є.М. Голубовський, Г.В. Закіпна,вступ. стаття: Г.В. Закіпна. – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2013. – 352 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Кесельман С. Скляні сни: Вірші / Упоряд., авт. ст., ком.: С.З. Лущик, О.М. Барковська, Є.М. Голубовський, О.Л. Яворська. – Одеса: ВМВ, 2013. – 236 с., іл. – Наклад 150 нумер. прим. Спільно з Всесвітнім клубом одеситів.

Каракіна О. Гуляємо Одесою: Путівник. Видання 2-е, випр. и доповн. – Одеса: Optimum, 2014. – 268 с.: іл. – Наклад 200 прим. 

Паустовський К. Тарас Шевченко: Біогр. повість / Перекл. з рос. В.Г. Піддубняка, літ. ред. С.К. Кузнєцова. – Одеса: ТЕС, 2014. – 96 с.: іл. – Наклад 350 прим.

Паустовський К. Тарас Шевченко: Біогр. повість. Вид. 2-е / Перекл. з рос. В.Г. Піддубняка, літ. ред. С.К. Кузнєцова. – Одеса: ВМВ, 2014. – 96 с.: іл. Наклад 1000 прим.

Липа І. Юрасів сад: Із авторської серії ≪Казки про волю≫: Присв. 25 річниці Незалежності України, 110-літньому ювілею одеської Просвіти / Ред.: Г. Закіпна, В. Закіпний, Г. Фоменко. – Тирасполь, 2015. – 16 стор.: іл.

Липа І. Юрасів сад: [Зб. казок]: Присв. 25 річниці Незалежності України / Ред. кол.: Г. Закіпна та інш. – Одеса, 2015. – 16 стор.: іл.

Паустовський К.Г. Дорогоцінний пил: Повісті та оповідання / російською, українською та англійською мовами / вступ. ст. В. Дружбинського, О. Яворської. – К.: Конформ Стайл, 2016. – 176 с.: іл. – Наклад 2000 прим. 

— Гехт С. Пароплав йде в Яффу і назад: Оповідання та повість / Упоряд. i підготовка тексту О. Яворськоі. – Москва: Книжники, 2016. – 400 с. – Наклад 500 прим. 

Сам собі екскурсовод: Путівник по вулицях Одеси / Упоряд. Б.А. Эйдельман. – Одеса: Optimum, 2016. – 235 с.: іл. – Наклад 1000 прим. 

Одеса у слов’янських літературах: Студії / colloquia orientalia bialosjcensia/literatura/historia XXI. – Białystok-Odessa: widavnictvo PRYWAT, 2016. – 1022 с. Наклад не зазначений.

Будинок князя Гагаріна: Зб. ст. і публ. – Вип. 7. – Одеса: Бондаренко М.О., 2016.–

440 с.: іл. – Наклад 500 прим. 

Каталоги та буклети

Сандро Фазіні – до 110-ліття з дня народження: Кат. вист. / Одес. літ. музей, Держ. архів

Одес. обл. / Упоряд. О. Яворська. Одеса, 2003. – 8 с.: іл. – Наклад 50 прим. 

Василь Ковальчук (1945-2005). Живопис, графіка: Кат. вист. / До 30-річчя Одес. літ.

музею / Упоряд.: Н. Кореновська, Л. Хівренко. – Одеса; Київ: Софія-А, 2007. –

56 с.: ілюстр. – Наклад 500 прим.

Художник і муза: живопис, графіка, скульптура: Кат. вист. 6-25 березня [2008] / Упоряд.

Н. Кореновська, Л. Хівренко. – Одеса, 2008. – 30 с.: іл. Наклад не зазначений.

Портрет сім’ї в інтер’єрі: Довге життя речей в родині Ільфа: [Буклет виставки /

Одес. літ. музей ] / Упоряд. О.І. Ільф. Текст: О. Ільф, О. Каракіна. – [Одеса, 2010]. –

20 с.: іл. – [Наклад 100 прим. ]

Эсфірь Серпіонова: Арт-проєкт Слово: [Буклет виставки] / Одес. літ. музей, мемор. музей О.С. Пушкина] / Текст В. Мон. – Одеса, 2010. – 22 с.: іл. – Наклад не зазначений.

Всевладність краси (до 130-річчя з дня народження художника і письменника М.І. Жука): Кат. вист. 3 грудня 2013-15 січня 2014. / Одеськ. літ. муз. / Упоряд. О. Яворська, К. Єргієва. – Одеса, 2013. – 24 с.: іл. – [100 прим.]

Одеський державний літературний музей: [Буклет]. – Одеса: Облполіграф, 1986. – 10 с.: іл.

Музей К.Г. Паустовського: [Буклет]. – Одеса: Printфотосинтетика, 2000. – 6 с.: іл. Рос., англ. мовами.

Меморіальний музей С.І. Олійника: [Буклет] / [Упоряд. В. Ларькова]. – 6 стор.: іл.

Музею Степана Олійника 20 років: [Буклет] / [Упоряд. В. Ларькова]. – Балта: ТОВ Балтська друкарня [2008]. – 6 стор.: іл.

Одеський літературний музей: [Буклет]. – [2011]. – 8 с.: іл. Рос, анг. мовами.

Одеський літературний музей: Сад скульптур. [2012]. – 6 с., 14 листівок.

Тут Пушкін жив… : [Буклет мемор. музею О.С. Пушкіна]. – [2014]. –16 c.: іл. Рос, анг. мовами.

Календарі

«Чи приємно жити в Одесі»: Календар на 2003-2004 рік / Упоряд. Н. Римар. – Одеса, 2003. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Літературна Одеса: Календар на 2004-2005 рік / Упоряд. Г. Закіпна, Н. Римар. – Одеса, 2004. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».— 

— Сад скульптур: Календар на 2005-2006 рік / Упоряд. О. Губар, Т. Ліптуга. – Одеса, 2005. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Міста-побратими: Календар на 2006-2007 рік / Упоряд. Л. Мельниченко. – Одеса, 2006. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Ланжеронівська: Історія однієї вулиці: Календар на 2007-2008 рік / Упоряд. Л. Майборода. – Одеса, 2007. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Ланжеронівська: Історія однієї вулиці: [Буклет] / Упоряд. Л. Майборода. – Одеса, 2007. – 16 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Вулиця Гоголя. Історія однієї вулиці: Календар на 2008-2009 рік / Упоряд. Л. Хівренко. – Одеса, 2008. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Вулиця Гоголя: Історія однієї вулиці: [Буклет] / Упоряд. Л. Хівренко, Н. Кореновська. – Одеса, 2008. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Херсонська: Історія однієї вулиці: Календар на 2009-2010 рік / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2009. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Херсонської:Додаток до Одеського календаря 2009-2010 [Буклет] / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2009. – 36 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Маразлієвська: Історія однієї вулиці: Календар на 2010-2011 рік / Упоряд. Т. Заярна. – Одеса, 2010. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Маразлієвської: Додаток до Одеського календаря 2010-2011: [Буклет] / Упоряд. Т. Заярна. – Одеса, 2010. 64 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Календар на 2012. Бабель: «Як це робилося в Одесі». – Спільно с GST.

Рішельєвська: Історія однієї вулиці: Календар на 2011-2012 рік / Упоряд. Т. Рибнікова. – Одеса, 2011. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Рішельєвської: Додаток до Одеського календаря 2011-2012: [Буклет] / Упоряд. Т. Рибнікова. – Одеса, 2011. – 26 с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Пушкінська: Історія однієї вулиці: Календар на 2012-2013 рік / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2011. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Пушкінської: Додаток до Одеського календаря 2012-2013: [Буклет] / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2011. – 44 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Новосельського: Історія однієї вулиці: Календар на 2013-2014 рік / Упоряд. К. Єргієва. – Одеса, 2012. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Новосельського: Додаток до Одеського календаря 2013-2014: [Буклет] / Упоряд. К. Єргієва. – Одеса, 2012. – 36 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Дерибасівська: Історія однієї вулиці: Календар на 2014-2015 рік / Упоряд. О. Каракіна. – Одеса, 2013. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Дерибасівської: Додаток до Одеського календаря 2014-2015:

[Буклет] / Упоряд. О. Каракіна. – Одеса, 2013. – 52 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Преображенська: Історія однієї вулиці: Календар на 2015-2016 рік / Упоряд. О. Яворська, М. Кіслова. – Одеса, 2015. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Преображенської: Додаток до Одеського календаря 2015-2016: [Буклет] / Упоряд. О. Яворська, М. Кіслова. – Одеса, 2015. – 52 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Катеринінська: Історія однієї вулиці: Календар на 2016-2017 рік / Упоряд. Н. Міхайлова. – Одеса, 2016. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Катерининської: Додаток до Одеського календаря 2016-2017: [Буклет] / Упоряд. Н. Міхайлова. – Одеса, 2016. – 52 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Жуковського: Історія однієї вулиці: Календар на 2017-2018 рік / Упоряд. Г. Закіпна, О. Козаченко, О. Хоменко. – Одеса, 2017. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Жуковського: Додаток до Одеського календаря 2017-2018: [Буклет] / Упоряд. Г. Закіпна, О. Козаченко, О. Хоменко. – Одеса, 2017. – 36 с.:іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Єврейська: Історія однієї вулиці: Календар на 2018-2019 рік / Упоряд. Т. Заярна. – Одеса, 2018. – 28 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Єврейської: Додаток до Одеського календаря 2018-2019: [Буклет] / Упоряд. Т. Заярна. – Одеса, 2018. – 32 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ». 

Французький бульвар: Історія однієї вулиці: Календар на 2019-2020 рік / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2019. – 28 с.: іл. – Наклад 500 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Історія вулиці Французький бульвар: Додаток до Одеського календаря 2019-2020: [Буклет] / Упоряд. О. Яворська. – Одеса, 2019. – 32 с.: іл. – Наклад 5000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Читати

  1. Одеський літературний музей ПУТІВНИК
  2. Odessa Literary Museum GUIDE
  3. М. Жук «Білим і чорним хотів би я бути…»
  4. Паустовський К. Час великих очікувань: Розповіді, щоденники, листи. Серія Одеська бібліотека / Упоряд., вступ. стаття: О.Л. Яворська – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2012. – 486с.: іл. – Наклад 1000 прим.  – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».
  5. Гехт С. Вибране: Вірші, проза, спогади  / Упоряд. О.Л. Яворська – Одеса: Optimum, 2008. – 432 с.: іл. – Наклад 200 прим.
  6. Дорошевич В. Одеса, одесити і одеситки: Фейлетони. Спогади про В.М. Дорошевича. Серія Одеська бібліотека / Упоряд. Є.М. Голубовський, Г.В. Закіпна, вступ. стаття: Г.В. Закіпна. – Одеса: ЗАТ ПЛАСКЕ, 2013. – 352 с.: іл. – Наклад 1000 прим. – Спільно з ЗАТ «ПЛАСКЕ».

Залиште відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.